<div align="center"> <h1>First Strkie Group clan site</h1> <h3>Strona klanowa FSG</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.apachez.zh.pl/portal/portal.php" rel="nofollow">http://www.apachez.zh.pl/portal/portal.php</a></p> </div>